Furulya szakos tanárt keresnek Pest megyében

Jelentkezési határidő: 2018. január 22.

Ceglédi Tankerületi Központ Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Ceglédi Tankerületi Központ Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola furulya szakos tanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2735 Dánszentmiklós, Dózsa György utca 91.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Furulya tantárgy tanítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, furulya szakos tanár végzettség. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 66.§ (1), (4) bekezdés és a 3. számú mellékletben előírt végzettség megléte.,
 • általános iskolában végzett oktató-nevelő munka – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 •  cselekvőképesség
 •  büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • hosszabb idejű szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • képzettségeket igazoló dokumentumok másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (pozitív elbírálás esetén),
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázatot harmadik személy is megismerheti, hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához, valamint személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2018. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Tankerületi Központ Dánszentmiklósi Ady Endre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola címére történő megküldésével (2735 Dánszentmiklós, Dózsa György utca 91. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/120/4-335/2017 , valamint a munkakör megnevezését: Furulya szakos tanár.

vagy

 • elektronikus úton Gál Mária intézményvezető részére a suli.danos@t-online.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A Kjt. 21/A § (1), (2), (3) bekezdés alapján közalkalmazotti jogviszony létesítésekor próbaidő kikötése kötelező.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. január 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény honlapjának címe: www.ady-dsztmiklos.sulinet.hu