Zongoratanárt keresnek Adonyban

Jelentkezési határidő: 2018. december 27.

Dunaújvárosi Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Adonyi Szent István Általános Iskola zongoratanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 2457 Adony, Rákóczi F. utca 39.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Alapfokú művészetoktatás. Zongora órák előkészítése és megtartása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, zongora tanár.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettségek, képzettség meglétét igazoló dokumentumok másolata,
  • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására,
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Orthné Horváth Marianna intézményvezető nyújt, a 06-25-231-020 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Dunaújvárosi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (2457 Adony, Rákóczi F. utca 39. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/065/292-66/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Zongora tanár.

vagy

  • elektronikus úton Orthné Horváth Marianna intézményvezető részére a adonyisk@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.