Fafúvóstanárt keresnek Kapuváron

2018. december 12-ig várják a pályázatokat.

Soproni Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Metrum Zenei AMI fafúvóstanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 13 órás

A munkavégzés helye: Győr-Moson-Sopron megye, 9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Fafúvós hangszer oktatása.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

  • főiskola, fafúvós szak,
  • magyar állampolgárság,
  • büntetlen előélet,
  • cselekvőképesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • végzettséget igazoló dokumentum másolata,
  • szakmai önéletrajz,
  • erkölcsi bizonyítvány másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázattal összefüggő kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 12.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szücs Róbert intézményvezető nyújt, a 96/242-822 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton, a pályázatnak a Soproni Tankerületi Központ címére történő megküldésével (9330 Kapuvár, Kossuth Lajos utca 13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/078/00973-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: fafúvós tanár.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 13.