Hegedűtanári állás Székesfehérváron

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 26.

Székesfehérvári Tankerületi Központ a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.  alapján pályázatot hirdet Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI hegedűtanár munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2019.02.01-2019.06.15. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony                       

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 10 órás

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: hegedűórák tartása alapfokon

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • főiskola, /MA,
 • hegedű szakos tanárként – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • 90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé (sikeres pályázat esetén)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú képesítés, előadóművész,

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • jó szintű előadói gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, meglétét igazoló okmányok másolata,
 • a pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palócz Réka nyújt, a 06-22-500-989 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Tankerületi Központ címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Székesfehérvári Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és AMI, Városház tér 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/072/04882-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Hegedűtanár.
 • elektronikus úton Palócz Réka igazgató részére a titkarsag@hermann-szfvar.sulinet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hermannzenesuli.hu honlapon szerezhet.